Bí thư thị sát rào chắn đường xuống biển

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (áo xanh) đi thị sát và chỉ đạo tháo dỡ rào chặn lối xuống biển (ảnh: NT/LĐO).
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (áo xanh) đi thị sát và chỉ đạo tháo dỡ rào chặn lối xuống biển (ảnh: NT/LĐO).
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (áo xanh) đi thị sát và chỉ đạo tháo dỡ rào chặn lối xuống biển (ảnh: NT/LĐO).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM