Bí thư, chủ tịch phải tổ chức hoạt động chống rác thải nhựa

Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ.
Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ.
Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ.
Lên top