Bí thư, chủ tịch làm "phu nhà đòn": Chỉ có thể là sự tận tụy và trách nhiệm

Xét nghiệm trong đêm để truy vết COVID-19 ở Quảng Bình. Ảnh: LTL
Xét nghiệm trong đêm để truy vết COVID-19 ở Quảng Bình. Ảnh: LTL
Xét nghiệm trong đêm để truy vết COVID-19 ở Quảng Bình. Ảnh: LTL
Lên top