Bi kịch: Khi trọc phú cũng là một thứ đẳng cấp

Khúc gỗ 5.000 năm tuổi được... triển lãm ngay giữa Thủ đô, không khác gì cổ xuý cho tiêu dùng trưởng giả lấy tàn sát tự nhiên làm... đẳng cấp. Ảnh Thanh Nga/LĐO
Khúc gỗ 5.000 năm tuổi được... triển lãm ngay giữa Thủ đô, không khác gì cổ xuý cho tiêu dùng trưởng giả lấy tàn sát tự nhiên làm... đẳng cấp. Ảnh Thanh Nga/LĐO
Khúc gỗ 5.000 năm tuổi được... triển lãm ngay giữa Thủ đô, không khác gì cổ xuý cho tiêu dùng trưởng giả lấy tàn sát tự nhiên làm... đẳng cấp. Ảnh Thanh Nga/LĐO
Lên top