Bị khởi tố ngay sau bổ nhiệm cho thấy lỗi trong công tác cán bộ

Lên top