Bệnh thành tích của ngành giáo dục- ca bệnh hết thuốc chữa?

Phát hiện một giáo viên trong trường đang mang thai con thứ 3, hiệu trưởng trường mầm non yêu cầu cô hoặc phá thai, hoặc phải chuyển trường để không ảnh hưởng tới... thành tích. Ảnh TH/LĐO
Phát hiện một giáo viên trong trường đang mang thai con thứ 3, hiệu trưởng trường mầm non yêu cầu cô hoặc phá thai, hoặc phải chuyển trường để không ảnh hưởng tới... thành tích. Ảnh TH/LĐO
Phát hiện một giáo viên trong trường đang mang thai con thứ 3, hiệu trưởng trường mầm non yêu cầu cô hoặc phá thai, hoặc phải chuyển trường để không ảnh hưởng tới... thành tích. Ảnh TH/LĐO
Lên top