Bệnh nhân người Anh - điều kỳ diệu đến từ tấm lòng Việt

Bộ y tế đã nhập thuốc hiếm, đã huy động những bác sĩ giỏi nhất, đã áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất để điều trị cho bệnh nhân 91. Nguồn BYT
Bộ y tế đã nhập thuốc hiếm, đã huy động những bác sĩ giỏi nhất, đã áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất để điều trị cho bệnh nhân 91. Nguồn BYT
Bộ y tế đã nhập thuốc hiếm, đã huy động những bác sĩ giỏi nhất, đã áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất để điều trị cho bệnh nhân 91. Nguồn BYT
Lên top