Bệnh nhân COVID-19 tử vong không phải là chuyện “trời sập”!

Lên top