Bé An đã yên nghỉ- câu hỏi về số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi!

Một thống kê chính thống cho biết có tới 150.000-170.000 trẻ em bị bỏ rơi, và đằng sau đó là 170.000 người mẹ, 170.000 câu chuyện thân phận.
Một thống kê chính thống cho biết có tới 150.000-170.000 trẻ em bị bỏ rơi, và đằng sau đó là 170.000 người mẹ, 170.000 câu chuyện thân phận.
Một thống kê chính thống cho biết có tới 150.000-170.000 trẻ em bị bỏ rơi, và đằng sau đó là 170.000 người mẹ, 170.000 câu chuyện thân phận.
Lên top