Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Thiên thần đã vỗ cánh về trời

Giây phút Giám đốc Ngân hàng mắt- anh Nguyễn Hữu Hoàng lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi.
Giây phút Giám đốc Ngân hàng mắt- anh Nguyễn Hữu Hoàng lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi.
Giây phút Giám đốc Ngân hàng mắt- anh Nguyễn Hữu Hoàng lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi.
Lên top