Bất thường điểm thi THPT Quốc gia: Phải chịu đau để cắt bỏ hết ung nhọt

Ông Mai Văn Trinh - đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo - thông tin chính thức về kết quả sau 3 ngày xác minh sự bất thường trong điểm thi tại Sơn La (Ảnh:LĐO).
Ông Mai Văn Trinh - đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo - thông tin chính thức về kết quả sau 3 ngày xác minh sự bất thường trong điểm thi tại Sơn La (Ảnh:LĐO).
Ông Mai Văn Trinh - đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo - thông tin chính thức về kết quả sau 3 ngày xác minh sự bất thường trong điểm thi tại Sơn La (Ảnh:LĐO).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM