Bát phở, tô bún đã tăng là không bao giờ giảm!

Lên top