Bất lực trước miếng "cân kê" Cát Linh - Hà Đông?

Năm 2014, ĐBQH Đỗ Văn Đương từng bày tỏ nỗi lo tàu trên cao rơi xuống khiến nhiều người chết. 6-7 năm sau, nỗi lo ấy chưa được kiểm chứng vì chưa biết đến bao giờ dự án này mới khai thác thương mại
Năm 2014, ĐBQH Đỗ Văn Đương từng bày tỏ nỗi lo tàu trên cao rơi xuống khiến nhiều người chết. 6-7 năm sau, nỗi lo ấy chưa được kiểm chứng vì chưa biết đến bao giờ dự án này mới khai thác thương mại
Năm 2014, ĐBQH Đỗ Văn Đương từng bày tỏ nỗi lo tàu trên cao rơi xuống khiến nhiều người chết. 6-7 năm sau, nỗi lo ấy chưa được kiểm chứng vì chưa biết đến bao giờ dự án này mới khai thác thương mại
Lên top