Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt hai tử tù trốn trại: Cảm phục và cảm ơn lực lượng công an

Hai tử tù đã bị bắt lại.
Hai tử tù đã bị bắt lại.