Bắt đầu từ tổ dân phố

Với những tổ trưởng dân phố như người phụ nữ lớn tuổi trong hình thì việc lo nhu cầu thiết của hàng chục hộ dân là quá tải. Ảnh N.T.H
Với những tổ trưởng dân phố như người phụ nữ lớn tuổi trong hình thì việc lo nhu cầu thiết của hàng chục hộ dân là quá tải. Ảnh N.T.H
Với những tổ trưởng dân phố như người phụ nữ lớn tuổi trong hình thì việc lo nhu cầu thiết của hàng chục hộ dân là quá tải. Ảnh N.T.H
Lên top