Barie, rào chắn và tấm thẻ đi chợ mang màu “bế tắc”

Từ ngày 23.11, người dân Bạc Liêu vào chợ phải có thẻ đi chợ kèm theo giấy chứng nhận tiêm vaccine hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 đối với người đã khỏi bệnh. Ảnh: Nhật Hồ
Từ ngày 23.11, người dân Bạc Liêu vào chợ phải có thẻ đi chợ kèm theo giấy chứng nhận tiêm vaccine hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 đối với người đã khỏi bệnh. Ảnh: Nhật Hồ
Từ ngày 23.11, người dân Bạc Liêu vào chợ phải có thẻ đi chợ kèm theo giấy chứng nhận tiêm vaccine hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 đối với người đã khỏi bệnh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top