Bảo vệ sức khỏe công nhân và an toàn nhà máy là bảo vệ nền kinh tế

Công nhân xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Công nhân xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Công nhân xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Lên top