Bảo vệ người tố cáo mới bảo vệ được lẽ phải

Ông Vũ Văn Pho bị 2 đối tượng hành hung. Ảnh CTV
Ông Vũ Văn Pho bị 2 đối tượng hành hung. Ảnh CTV
Ông Vũ Văn Pho bị 2 đối tượng hành hung. Ảnh CTV
Lên top