Bảo vệ người dám đột phá, sáng tạo cũng là trọng dụng nhân tài

Đại hội lần thứ XIII của Đảng mở ra nhiều điểm mới trong việc bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Ảnh Trần Vương
Đại hội lần thứ XIII của Đảng mở ra nhiều điểm mới trong việc bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Ảnh Trần Vương
Đại hội lần thứ XIII của Đảng mở ra nhiều điểm mới trong việc bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Ảnh Trần Vương
Lên top