Bảo vệ hàng rào các tuyến biên giới không chỉ bộ đội biên phòng

Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên tuyến biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên tuyến biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên tuyến biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top