Bão số 16 với mức độ “thảm họa”: Nhà cửa sẽ bay như lá?

Người dân Cà Mau chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 16. Ảnh: Nhật Hồ.
Người dân Cà Mau chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 16. Ảnh: Nhật Hồ.
Người dân Cà Mau chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 16. Ảnh: Nhật Hồ.