Bao nhiêu "cuốn lịch", bao nhiêu “tỏi”, bao nhiêu “ngáo”?

Ngáo đá leo cột điện giờ đã phổ biến đến mức người ta đã quên đó chính là một hậu quả nghiêm trọng của ma túy
Ngáo đá leo cột điện giờ đã phổ biến đến mức người ta đã quên đó chính là một hậu quả nghiêm trọng của ma túy
Ngáo đá leo cột điện giờ đã phổ biến đến mức người ta đã quên đó chính là một hậu quả nghiêm trọng của ma túy
Lên top