Bão lũ - bài học phòng xa, phòng trước

Mưa lũ đã nhấn thị xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chìm trong nước. Ảnh: CTV
Mưa lũ đã nhấn thị xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chìm trong nước. Ảnh: CTV
Mưa lũ đã nhấn thị xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chìm trong nước. Ảnh: CTV
Lên top