Bảo Lâm, Bảo Lộc: Loạn phân lô bán nền hay loạn quản lý?

Một dự án phân lô, bán nền ở Lâm Đồng Ảnh: Đỗ Nguy
Một dự án phân lô, bán nền ở Lâm Đồng Ảnh: Đỗ Nguy
Một dự án phân lô, bán nền ở Lâm Đồng Ảnh: Đỗ Nguy
Lên top