Bao giờ Nghị định thay thế Nghị định 86 mới được ban hành?

"Cuộc chiến" sống còn giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Tô Thế
"Cuộc chiến" sống còn giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Tô Thế
"Cuộc chiến" sống còn giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Tô Thế
Lên top