Báo cáo láo không phải là cách để giúp dân đâu

Nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện Hoằng Hóa mất tiền tỷ chỉ trong tích tắc. Ảnh: TNMT.
Nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện Hoằng Hóa mất tiền tỷ chỉ trong tích tắc. Ảnh: TNMT.