Bằng giả Đại học Đông Đô: Tìm danh sách người mua chẳng có gì khó

Chỉ cần một click là có danh sách bằng giả Đại học Đông Đô. Trong ảnh: Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Chỉ cần một click là có danh sách bằng giả Đại học Đông Đô. Trong ảnh: Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Chỉ cần một click là có danh sách bằng giả Đại học Đông Đô. Trong ảnh: Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hoà. Ảnh: LĐO.
Lên top