Bán mạng hai đứa trẻ sang biên giới chỉ vì 4.000 USD

Hai đối tượng đưa bé trai sang Trung Quốc để nhận tiền công 4.000 USD. Ảnh: Cơ quan công an.
Hai đối tượng đưa bé trai sang Trung Quốc để nhận tiền công 4.000 USD. Ảnh: Cơ quan công an.
Hai đối tượng đưa bé trai sang Trung Quốc để nhận tiền công 4.000 USD. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top