Bản lĩnh chịu trách nhiệm của người lãnh đạo

 Ông Lê Sĩ Minh - Giám đốc sở TT-TT trao quyết định hủy bỏ việc xử phạt cho bác sĩ Hoàng Công Truyện (trái ảnh). Ảnh: NĐT
Ông Lê Sĩ Minh - Giám đốc sở TT-TT trao quyết định hủy bỏ việc xử phạt cho bác sĩ Hoàng Công Truyện (trái ảnh). Ảnh: NĐT
Ông Lê Sĩ Minh - Giám đốc sở TT-TT trao quyết định hủy bỏ việc xử phạt cho bác sĩ Hoàng Công Truyện (trái ảnh). Ảnh: NĐT
Lên top