Bạn có ủng hộ việc thu phí vào trung tâm thành phố?