Bài toán giảm ùn tắc giao thông nhìn từ thực tế chống dịch

Ùn tắc giao thông qua cầu Rạch miễu. Ảnh: M.P
Ùn tắc giao thông qua cầu Rạch miễu. Ảnh: M.P
Ùn tắc giao thông qua cầu Rạch miễu. Ảnh: M.P
Lên top