Bài học từ đặc khu Đồ Sơn

Một hình ảnh của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh: TTVH
Một hình ảnh của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh: TTVH
Một hình ảnh của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh: TTVH
Lên top