Bài học từ 30.000 tấn rác bị từ chối của Trà Vinh

Lượng rác tập kết ùn ứ tại xung quanh khu vực Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Lượng rác tập kết ùn ứ tại xung quanh khu vực Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Lượng rác tập kết ùn ứ tại xung quanh khu vực Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Lên top