Bài học máu, cái dây và lời nói thật của ông Phó Chủ tịch

"Tôi tin rằng nếu các nạn nhân có thắt dây an toàn thì thương vong sẽ được giảm thiểu hơn"- PCT Uỷ ban ATGT Khuất Việt Hùng (hiện trường vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long/LĐO)
"Tôi tin rằng nếu các nạn nhân có thắt dây an toàn thì thương vong sẽ được giảm thiểu hơn"- PCT Uỷ ban ATGT Khuất Việt Hùng (hiện trường vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long/LĐO)
"Tôi tin rằng nếu các nạn nhân có thắt dây an toàn thì thương vong sẽ được giảm thiểu hơn"- PCT Uỷ ban ATGT Khuất Việt Hùng (hiện trường vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long/LĐO)
Lên top