Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Bài học cho doanh nghiệp từ khủng hoảng BOT Cai Lậy

Hàng chục cảnh sát cơ động được tăng cường tại BOT Cai Lậy khi nhiều tài xế tiếp tục tụ tập phản đối tại đây, hôm 30.11. Ảnh: VnExpress.
Hàng chục cảnh sát cơ động được tăng cường tại BOT Cai Lậy khi nhiều tài xế tiếp tục tụ tập phản đối tại đây, hôm 30.11. Ảnh: VnExpress.