Bác sĩ và “tình trạng bát phở” giả vờ đủ

Bức ảnh ca mổ nối tiếng của nhiếp ảnh gia James Stansfield với gây xúc động vì sự hi sinh tận tụy của các bác sĩ. Ở VN, tiền bồi dưỡng một ca mổ từ 1986 đến nay vẫn được đo bằng "bát phở"
Bức ảnh ca mổ nối tiếng của nhiếp ảnh gia James Stansfield với gây xúc động vì sự hi sinh tận tụy của các bác sĩ. Ở VN, tiền bồi dưỡng một ca mổ từ 1986 đến nay vẫn được đo bằng "bát phở"
Bức ảnh ca mổ nối tiếng của nhiếp ảnh gia James Stansfield với gây xúc động vì sự hi sinh tận tụy của các bác sĩ. Ở VN, tiền bồi dưỡng một ca mổ từ 1986 đến nay vẫn được đo bằng "bát phở"
Lên top