Bà Trần Hồng Thắm xin nghỉ hãy cho nghỉ, nếu có sai phạm xử lý sau

Bà Trần Hồng Thắm. Ảnh: LĐO
Bà Trần Hồng Thắm. Ảnh: LĐO
Bà Trần Hồng Thắm. Ảnh: LĐO
Lên top