Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bà Thu Nga chạy 1,5 triệu USD và ông Vũ Hoa Sen bị tống tiền

Nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga khai “chạy” đại biểu Quốc hội hết 1,5 triệu USD.
Nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga khai “chạy” đại biểu Quốc hội hết 1,5 triệu USD.