Bà sát hại cháu để được sống, nhưng thế nào mới là sống?

Rất đông người dân tập trung trước khu vực nhà cháu bé tối 28.11. Ảnh: Vietnamnet.
Rất đông người dân tập trung trước khu vực nhà cháu bé tối 28.11. Ảnh: Vietnamnet.