Bà Quyết Tâm hãy trả lời dân về trách nhiệm của mình

Bà Nguyễn Thị Tám (phường Bình Khánh, quận 2) trách Chủ tịch HĐND TPHCM không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội. Ảnh: M.Q
Bà Nguyễn Thị Tám (phường Bình Khánh, quận 2) trách Chủ tịch HĐND TPHCM không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội. Ảnh: M.Q
Bà Nguyễn Thị Tám (phường Bình Khánh, quận 2) trách Chủ tịch HĐND TPHCM không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra Quốc hội. Ảnh: M.Q
Lên top