Bà Phương Hằng kiện ông Đức Hiển: Thượng tôn pháp luật

Bà Nguyễn Phương hằng Ảnh: LDO
Bà Nguyễn Phương hằng Ảnh: LDO
Bà Nguyễn Phương hằng Ảnh: LDO
Lên top