Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ba điều cấm rất được lòng dân