Bà bán rau và những vị khách F0 không biết tên, đang ở đâu đó

Chợ búa, một trong những môi trường rất dễ lây lan virus SARS-CoV-2. Ảnh: Anh Tú/LĐ
Chợ búa, một trong những môi trường rất dễ lây lan virus SARS-CoV-2. Ảnh: Anh Tú/LĐ
Chợ búa, một trong những môi trường rất dễ lây lan virus SARS-CoV-2. Ảnh: Anh Tú/LĐ
Lên top