Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Anh hùng không danh hiệu