Anh có còn xứng đáng làm Phó Chủ tịch HĐND quận?

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình trái phép của phó chủ tịch HĐND Thủ Đức. Ảnh: M.Q
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình trái phép của phó chủ tịch HĐND Thủ Đức. Ảnh: M.Q
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình trái phép của phó chủ tịch HĐND Thủ Đức. Ảnh: M.Q
Lên top