Ăn trái cây hoa quả cũng có thể bị phạt nồng độ cồn?

Một quy định buộc người dân phải làm người lái xe thông thái với kiến thức của một bác sĩ dinh dưỡng và hiểu biết luật ở trình độ luật sư sẽ rất khó để nói đến sự đồng thuận.
Một quy định buộc người dân phải làm người lái xe thông thái với kiến thức của một bác sĩ dinh dưỡng và hiểu biết luật ở trình độ luật sư sẽ rất khó để nói đến sự đồng thuận.
Một quy định buộc người dân phải làm người lái xe thông thái với kiến thức của một bác sĩ dinh dưỡng và hiểu biết luật ở trình độ luật sư sẽ rất khó để nói đến sự đồng thuận.
Lên top