Ăn cơm, uống nước cũng phải đeo khẩu trang?

Rất nhiều người trong xã hội cực chẳng đã phải lấy vỉa hè làm bàn ăn
Rất nhiều người trong xã hội cực chẳng đã phải lấy vỉa hè làm bàn ăn
Rất nhiều người trong xã hội cực chẳng đã phải lấy vỉa hè làm bàn ăn
Lên top