Alibaba: Buôn vịt giời kiểu cuội, cào mặt như Chí Phèo

Nhân viên của Alibaba đập phá xe của lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế.
Nhân viên của Alibaba đập phá xe của lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế.
Nhân viên của Alibaba đập phá xe của lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế.
Lên top