Ai không làm được thì nên thay

Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm “đắp chiếu” chờ chạy thương mại. Ảnh: Đ.T
Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm “đắp chiếu” chờ chạy thương mại. Ảnh: Đ.T
Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm “đắp chiếu” chờ chạy thương mại. Ảnh: Đ.T
Lên top