Ai dám đảm bảo đường sắt cao tốc 350km/h sẽ hấp dẫn hơn?

Chọn tốc độ 200hm/h hay 350km/h cần tính toán thật kỹ. Ảnh GT
Chọn tốc độ 200hm/h hay 350km/h cần tính toán thật kỹ. Ảnh GT
Chọn tốc độ 200hm/h hay 350km/h cần tính toán thật kỹ. Ảnh GT
Lên top